film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 17. 7. 2024 
 
 
TOPlist  

DE  EN  PL

Železniční epochy  Železnice za svoji éru zaznamenala velký technický pokrok, který se odrazil např. v typech trakcí, konstrukcích vozů, vývoji zabezpečovacího zařízení, tratí atd. Pro lepší orientaci byla éra železnice rozdělena do několika epoch, pro které jsou charakteristické určité znaky. Organizace evropských modelářů MOROP, která má normy na starosti, provedla kategorizaci celé éry do šesti základních epoch v normě NEM 800 s tím, že národní normy kategorizaci těchto epoch upřesňují s ohledem na místní specifika. Dole v odkazech najdete zdroje s přesnou definici železničních epoch. My si však uvedeme pro zapamatování tuto jednoduchou definici podle národní verze normy NEM 805 CZ:

Epocha I I. epocha - období od počátku éry železnice až do dvacátých let je charakteristické výstavbou mnoha samostatných soukromých drah, převážně lokálních, na kterých je provozována parní trakce a s vozy jednoduchých konstrukcí.

Epocha II II. epocha - období do roku 1945 je charakteristické pro postupné slučování malých soukromých drah a vytváření velkých státních železnic. Parní trakce je na vzestupu, zdokonalují se provozní předpisy, návěstní soustava.

Epocha III III. epocha - období přibližně do roku 1970. Po válce bylo nutné obnovit železniční strukturu. Parní trakce dostala konkurenci v zavádění motorové a elektrické trakci.

Epocha IV IV. epocha - období přibližně do roku 1990. Masivní nasazení elektrické trakce na hlavních tazích a motorové na vedlejších. Stanovena jednotná barevná schémata lokomotiv a vozů, např. typický široký žlutý pruh na hnacích vozidlech. Postupně zaváděno mezinárodní značení vozů.

Epocha V V. epocha - současnost. Politické změny v Evropě zasáhly i do struktur mnoha železničních správ, např. u nás došlo k rozdělení ČSD na ČD a ŽSR, naopak v Německu došlo ke sloučení DB a DR. V mnoha zemích se budují VRT (vysokorychlostní tratě). Opět se objevují zajímavé barevné motivy na vozidlech.

Epocha VI VI. epocha - mezinárodní verze normy NEM 800 již uvádí specifikaci pro tuto epochu, národní verze se teprve připravují. Pro tuto epochu jsou charakteristické prvky vstupu dalších soukromých dopravců na železnici, bohatá barevná schemata vozidel. Pro naši železnici je charakteristické převedení nákladní dopravy pod ČD Cargo, osamostatnění správy železniční sítě od dopravy. Na místních tratích jsou odprodávány nepotřebné nádražní objekty, při rekonstrukcích stanic se odstraňují přebytečné objekty a koleje, které sloužily nákladní dopravě. Ta je nyní soustřeďována do velkých stanic a terminálů. V přepravě zásilek vévodí kontejnerová doprava.

  Výrobci u svých modelů většinou uvádí, do které epochy model spadá. Ne každý z nás se věnuje modelaření až tak do hloubky, že by studoval např. zvyklosti ve značení vozů jednotlivých správ v každé epoše. Pokud se podíváte na krabičku s právě zakoupeným modelem např. lokomotivy nebo vozu, zpravidla najdete na štítku také epochu modelu. Ne všichni výrobci však epochy na svých modelech uvádí a ne vždy je model vyroben podle skutečné předlohy. Precizní modeláři, kteří se snaží, aby jejich kolejiště maximálně odpovídalo skutečnosti a zařazení do epochy, studují dobové dokumenty, fotografie a hledají všechny dostupné informace v literatuře.

  Možná se teď ptáte, proč tak složitě, když si přece chceme jen s modely zajezdit? Ano, to je právě ten posun od hračkářství k modelaření. Můžeme se třeba inspirovat na výstavách klubových kolejišť. Všimněme si, jak bývají tato kolejiště dobově vyvážená. Např. model odpovídající III. epoše bude mít na přejezdu mechanické závory, ve stanici budou mechanická návěstidla, parní lokomotivy budou zajišťovat většinu vozby, ve větší stanici bude lokomotivní depo s točnou a potřebným zázemím (např. zauhlovací zařízení).

  Pohledem do katalogu zjistíme, že náš hlavní výrobce v modelové velikosti TT, firma Tillig, nabízí velký sortiment modelů v epochách IV a V, ale v epoše III je modelů málo a pro epochy II a I se dají modely spočítat na prstech jedné ruky. Nabídku modelů našich drah ČSD a ČD vhodně doplňuje např. tuzemská firma Loco. Někdy lze na modelu epochu poznat podle některých markantních znaků, např. typ vozu, kola vozu, brzdy, brzdařská budka, barva. Např. vozy RoLa pro silniční návěsy určitě nespadají do starších epoch a naopak dnes nejezdí v běžném provozu tříosé osobní vozy s loukoťovými koly.
Další informační zdroje:
  • MOROP seznam norem
  • NEM 800 základní norma železniční epochy v PDF formátu
  • NEM 805 CZ upravená norma podle našich národních podmínek, originální verze v PDF formátu ze serveru MOROPu
  • NEM 805 CZ původní český návrh této normy včetně detailního rozdělení epoch na periody, zpracovali ing. V. Londin a ing. V. Lepieš

WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Licence Creative Commons

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

  • Aktualizováno: 20. 6. 2020
  • Celkem přečteno: 25447x
  • Naposledy: 18.07.2024

Datové zdroje Datové zdroje


Datový zdroj YouTube
Datový zdroj PeerTube

Ikona webu Ikona webu


ikona webu

Kooperace Kooperace


partnerský web www.TTkatalog.cz partnerský web www.MaleModely.cz

Reportáž Poslední navštívené reportáže